PROGRAMMA'S

De BegripsAcademie verzorgt workshops, interventies en trainingen rond uiteenlopende thema’s. Voor overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs. Kenmerkend is de combinatie van humorvolle lichtvoetigheid en diepgang. Delen en ervaren staan centraal, wat het beklijven van de inhoud sterk ten goede komt. Onze aanpak is gericht op het bereiken van directe én blijvende resultaten. Trainingen en workshops worden daarom altijd opgevolgd door e-mailprogramma’s, die de opgedane kennis en inzichten verder verdiepen en verbreden. Desgewenst maken we de resultaten ook zichtbaar, door objectieve, gevalideerde meting vooraf en achteraf. Want het is natuurlijk wel zo prettig om concreet inzicht te hebben wat een leerinvestering heeft opgeleverd.

DE BEGRIPSCODE VOOR TEAMS

http://www.begripscode.nl/wp-content/uploads/2016/05/teamwork-roeien-300x200.jpg

Vele duizenden mensen werken inmiddels met de BegripsCode, de sleutel die deuren opent naar meer onderling begrijpen en begrip. De workshop De BegripsCode voor Teams is een bewezen effectief programma om het onderling begrip in teams een krachtige impuls te geven. Deelnemers worden meegenomen op een vrolijke, interactieve ontdekkingsreis, die voert van ergernissen en irritaties naar inzicht in en waardering voor verschillen en kwaliteiten. Het digitale bijblijfprogramma van 12 maanden zorgt voor borging en verdere verdieping en verbreding van inzichten. Volgens velen is de BegripsCode voor Teams de beste teambuildingsactiviteit die er te vinden is.

De BegripsCode voor Teams puntsgewijs

 • Voor wie: teams, afdelingen, organisaties die begrip en samenwerking willen verbeteren
 • Doel: verbetering teamgeest en omgangsvaardigheden door vergroten van het onderling begrip
 • Duur: 1 dag of 2 dagdelen 
 • Groepsgrootte: minimaal 7, maximaal 16 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 50 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 275,= excl. BTW per deelnemer   

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Reacties van deelnemers:

“Meer inzicht in de verschillende stijlen van communiceren, de kwaliteiten en allergieën. Een echte eye opener voor mij”

“Ik begrijp nu waarom mensen soms zo anders kunnen reageren“

“Er is nu een grotere verbondenheid en dat in één dag! Ik heb het als zeer opbouwend en positief ervaren“

“Begrijpen en begrepen worden – op een next level! Heel verhelderende en leuke dag met collega’s“

DE BEGRIPSCODE VOOR LEIDINGGEVENDEN

De begripscode voor leiderschap

Leidinggeven aan teams met een heel diverse samenstelling wordt door velen ervaren als een lastige en complexe bezigheid. Deze overtuiging verandert radicaal na deze inspirerende, praktijkgerichte training, die de deelnemers inwijdt in de principes van vierstemmig leiderschap. Geen kostbare assessments of zwaarwichtige theoretische modellen. Wel een puur praktische verdieping in wat mensen beweegt en tegenhoudt, hoe ze daarin onderling verschillen en hoe je hier als leidinggevende in vier toonzettingen en met de bijpassende aansprekende argumenten daar optimaal mee om kunt gaan. De inzichten die deze veelgeprezen training brengen zullen je kijk op mensen en leidinggeven voorgoed veranderen. Een e-mailprogramma van 25 weken zorgt voor borging en verdere verdieping en verbreding van het geleerde in de training.

De BegripsCode voor Leidinggevenden puntsgewijs

 • Voor wie: management teams, directies en raden van bestuur
 • Doel: versterking van leiderschapskwaliteiten door het vergroten van inzichten en vaardigheden in viertalig leiderschap
 • Duur: 2 dagen of 4 dagdelen
 • Groepsgrootte: minimaal 7, maximaal 16 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 25 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 550,= excl. BTW per deelnemer   

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Reacties van deelnemers:

“Hoe mijn team mij ziet en hoe ik efficiënter kan communiceren met begrip voor anderen“

“Ik heb nu geleerd hoe ik anderen het beste kan bereiken en enthousiasmeren“

“Het is me duidelijk geworden welke effecten mijn gedrag heeft op anderen en hoe ik anders kan luisteren“

DE BEGRIPSCODE VOOR VERANDERVAARDIGHEID

http://www.begripscode.nl/wp-content/uploads/2016/05/foto-training-verandervaardigheid-300x200.jpg

Leidinggeven aan teams met een heel diverse samenstelling wordt door velen ervaren als een lastige en complexe bezigheid. Deze overtuiging verandert radicaal na deze inspirerende, praktijkgerichte training, die de deelnemers inwijdt in de principes van vierstemmig leiderschap. Geen kostbare assessments of zwaarwichtige theoretische modellen. Wel een puur praktische verdieping in wat mensen beweegt en tegenhoudt, hoe ze daarin onderling verschillen en hoe je hier als leidinggevende in vier toonzettingen en met de bijpassende aansprekende argumenten daar optimaal mee om kunt gaan. De inzichten die deze veelgeprezen training brengen zullen je kijk op mensen en leidinggeven voorgoed veranderen. Een e-mailprogramma van 25 weken zorgt voor borging en verdere verdieping en verbreding van het geleerde in de training.

De BegripsCode Verandervaardigheid puntsgewijs

 • Voor wie: medewerkers en leidinggevenden van organisaties in verandering
 • Doel voor medewerkers: vergroting van de verandervaardigheid
 • Doel voor leidinggevenden: vergroting van de vaardigheid om medewerkers door verandering te begeleiden
 • Duur: 3 dagdelen
 • Groepsgrootte: minimaal 7, maximaal 12 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 25 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 515,= excl. BTW per deelnemer   

 

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Reacties van deelnemers:

“Geleerd dat alle verandering bij mezelf begint! “

“Ik zie nu opeens veel meer mogelijkheden. Heel bevrijdend“

“Ik vond het een hele leuke ontdekkingstocht“

DE BEGRIPSCODE VOOR COMMUNICATIEPROFESSIONALS

http://www.begripscode.nl/wp-content/uploads/2016/05/profcom-300x200.jpg

Er zijn vier hoofdstijlen van communiceren en argumenteren. Het zijn deze stijlen die voor het overgrote deel bepalen of mensen ontvankelijk zijn voor een boodschap. In deze door communicatieprofessionals unaniem geprezen eendaagse training leer je de kunst en kunde van viertalig communiceren. Je eigen casuïstiek is hierbij het uitgangspunt. Aan het eind van de sessie heb je de vier hoofdstijlen niet alleen separaat in je vingers, maar kun je ook simultaan viertalig communiceren. Lang leve de vierkleurenpen!

De BegripsCode voor Communicatieprofessionals puntsgewijs

 • Voor wie: communicatieafdelingen van organisaties
 • Doel: vergroten van de vaardigheid om stilistisch en argumentatief effectief viertalig te communiceren 
 • Duur: 1 dag
 • Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 20 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 375,= excl. BTW per deelnemer   

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Reacties van deelnemers:

“Veel geleerd over andere domeinen van communiceren - erg toepasbaar“

“Je “toon” per doelgroep aanpassen zorgt voor hoger rendement“

“Ik wist niet dat het zo makkelijk zou zijn om iedereen aan te spreken in een stuk“

“Waarom leren we dit niet op elke opleiding?“

DE BEGRIPSCODE VOOR DIVERSITEIT

http://www.begripscode.nl/wp-content/uploads/2016/05/training-Diversiteit--300x200.jpg

Diversiteit zien als een gelijkmatige verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische achtergrond is in onze ogen wat kunstmatig. De BegripsAcademie ontwikkelde daarom een ander model, dat in de praktijk wél zorgt voor optimalisering van individuele en collectieve prestaties: de Diversiteitsmatrix. De matrix bevat veertig kwaliteiten die samen nodig zijn om teams en organisaties succesvol te laten samenwerken. Door in kaart te brengen welke kwaliteiten de teamleden de meeste energie geven wanneer ze die kunnen inzetten, ontstaat direct een compleet beeld van het aanwezige potentieel. Vervolgens helpt de matrix om taken slimmer te gaan verdelen en een samenwerking te laten ontstaan die gebaseerd is op wat mensen persoonlijk het meest boeit en inspireert. De matrix is daarnaast een bewezen effectief instrument om teams meer zelfcoachend te maken. Voor het in gebruik nemen van en werken met de Diversiteitsmatrix is een programma van drie tot vier dagdelen ontwikkeld.

De BegripsCode voor Diversiteit puntsgewijs

 • Voor wie: teams, afdelingen en organisaties
 • Doel: optimaliseren van de inzet van natuurlijke diversiteit, het praktisch herdefiniëren van teamwork en stimuleren van zelfcoaching 
 • Duur: 2 tot 4 dagdelen
 • Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 16 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 20 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 415,= excl. BTW per deelnemer   

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Reacties van deelnemers:

“Goed om de blinde vlekken in zicht te brengen, elkaars krachten meer benutten“

“Begrip voor elkaars voorkeurstijlen en hier handig mee omgaan“

“Ik heb er opeens een aantal coaches bijgekregen en blijk er zelf ook een te zijn! “

BEGRIPSCOACHING

http://www.begripscode.nl/wp-content/uploads/2016/05/coaching-300x200.jpg

De coaches die zijn verbonden aan de BegripsAcademie hebben zeer uiteenlopende achtergronden en werkterreinen, waardoor ze gezamenlijk geen coachvraag onbeantwoord hoeven laten. Wat onze coaches delen is dit streven: om vanuit begrijpen en begrip te helpen om ruimte te scheppen. Voor nieuwe denk- en handelingsstrategieën, voor effectievere en meer plezierige manieren van communiceren en omgaan met anderen. We coachen zowel individuen als groepen. Met persoonlijke en beroepsmatige hulpvragen. Onze aanpak is puur praktisch, verfrissend van eenvoud en gericht op snelle en steeds betere resultaten. Een telefonisch intakegesprek is altijd kosteloos en verplicht tot niets. Maar smaakt wel vrijwel altijd naar meer...

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

DE BEGRIPSCODE VOOR VIERSTEMMIG VOORTGEZET ONDERWIJS

Martie Slooter geniet autoriteit in het onderwijs vanwege haar bestseller De Vijf Rollen van de Leraar. Samen met de BegripsAcademie ontwikkelde Martie De BegripsCode voor Vierstemmig Voortgezet Onderwijs. Dit inspirerende programma is erop gericht om de verbinding en de interactie tussen docenten en leerlingen te optimaliseren. Centraal staat het beter begrijpen en benutten van onderlinge verschillen. Dit leidt tot meer motivatie en het makkelijker behalen van resultaten, zowel van docenten als van leerlingen. De BegripsCode voor het Voortgezet Onderwijs vergroot niet alleen het werkplezier maar ook de effectiviteit van ieders inspanningen.

De BegripsCode voor het Voortgezet Onderwijs puntsgewijs

 • Voor wie: docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs
 • Doel: meer plezier en betere resultaten in de klas
 • Duur: 4 dagdelen
 • Groepsgrootte: maximaal 16 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)
 • Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 25 weken
 • Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek
 • Kosten: vanaf € 500,= per deelnemer, excl. btw en excl locatie

Meer weten? Mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

DE BEGRIPSCODE VOOR VIERSTEMMIG PRIMAIR ONDERWIJS

werkmaterialen

Het is de toon die de muziek maakt. Er zijn vier verschillende toonzettingen (stijlen, talen, manieren) waarin mensen van jong tot oud denken, doen en communiceren. Als we elkaars toon begrijpen, ontstaat er harmonie. Maar als dit niet zo is, krijg je ergernissen, wantrouwen en wanklanken. Hoe kunnen we dan nog met elkaar succesvol leren en werken?

De BegripsCode voor Vierstemmig Primair Onderwijs leert leerkrachten in het primair onderwijs de principes van vierstemmigheid en de manier waarop ze deze samen met hun leerlingen ten uitvoer kunnen brengen. De harmonie en de kracht die ontstaan door elkaar te begrijpen en zelf begrepen te worden, hebben als resultaat dat zowel de leerkrachten en leerlingen onderling meer plezier, vertrouwen en waardering ervaren. Wat allemaal bijdraagt aan betere resultaten.

De BegripsCode voor Vierstemmig Onderwijs is geen complexe methode die eindeloze studie vereist. Het is een laagdrempelige, praktische, lichtvoetige en onmiddellijk in te zetten sleutel voor iedere leerkracht die op een harmonieuze manier het beste in ieder kind naar boven wil brengen.

Hart van het programma: de Begripssleutels – 200 tienminutenlessen

De Begripssleutels zijn 200 vragen over alles wat kleine en grote mensen mens én wijs maakt. In combinatie met 15 interactieve werkvormen zorgen ze voor tienminutenlessen die nauwelijks voorbereiding van de leerkracht vergen, maar die wel meteen vanaf groep 1 stelselmatig bouwen aan meer onderling begrip, een betere verstandhouding, een hartverwarmende sfeer en ruimte en waardering voor verschillen. In de groepen 1 en 2 wordt één Begripssleutel per week behandeld. In de groepen 3 en 4 zijn dat er twee. Vanaf groep 5 staat er elke dag een Begripssleutel op het lesprogramma.

Alle leerkrachten krijgen de beschikking over een speciaal ontwikkelde app waarin de Begripssleutels per dag worden aangekondigd en waarin aantekeningen gemaakt kunnen worden. De app wordt ook ter beschikking gesteld aan ouders en verzorgers van de leerlingen. Deze kunnen de Begripssleutels dan ook ontvangen als uitnodiging om later op de dag met hun kind(eren) op voort te bouwen. Zo wordt het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen meer dan ooit een constructief driehoeksspel waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.

Leren werken met de BegripsCode voor Vierstemmig Primair Onderwijs

Om het leren gebruiken van de BegripsCode voor Vierstemmig Onderwijs ook financieel zo laagdrempelig mogelijk te maken, biedt de BegripsAcademie een ‘train-de-trainer’ programma aan.  Hierin worden enkele leerkrachten en/of intern begeleiders per school als instructeur-inspirator opgeleid om de eigen collega’s met de BegripsCode voor Vierstemmig Onderwijs bekend te maken.

Deze training beslaat vier dagdelen als basis, gevolgd door jaarlijks minimaal twee inspiratiesessies, waarin nieuwe inzichten en beste ervaringen gedeeld worden. Daarnaast hebben alle leerkrachten en begeleiders van aangesloten scholen toegang tot een online kennis- en inspiratieplatform.

Scholen die toch graag met de hele staf door de BegripsAcademie getraind willen worden, kunnen een eendaagse interactieve workshop volgen, eventueel vervolgd door jaarlijkse inspiratielessen.

Begripssleutels voor het primair onderwijs puntsgewijs

 • Voor wie: alle scholen in het primair onderwijs
 • Doel: structurele verbetering van onderling begrip, vertrouwen en zelfvertrouwen als fundament voor meer harmonie en betere prestaties
 • Wat: een compact totaalprogramma voor meer begrip op alle niveau's
 • Kosten:
  • Jaarlijkse kosten voor gebruik van de app en de werkmaterialen 675,= per klas

  • Train-de-trainer programma € 750,= p.p.

  • Trainer-bijblijfprogramma – aangesloten blijven in de vervolgjaren € 450,= p.p.

  • Eendaagse introductieworkshop Vierstemmig Onderwijs voor teams v.a. € 275,= p.p. 

  • Gratis toegang tot een online kennis- en inspiratieplatform

   * Genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Ewald Theunisse: 06 – 8100 1374 of mail naar info@begripsacademie.nl.

MAIL NU

Staat uw ideale programma er nog niet tussen?

Dat kan natuurlijk. Onze trainingen, workshops en interventies maken we altijd op maat. Neem dus gerust contact op voor overleg!