BEGRIP VERBETERT ALLES

Sinds 2010 levert de BegripsAcademie met de door haar ontwikkelde BegripsCode een duurzame en betekenisvolle bijdrage aan het bevorderen van het onderling begrip in samenleven en samenwerken. We doen onderzoek, publiceren en verzorgen workshops, trainingen en coachingstrajecten rond uiteenlopende thema’s. Daarnaast leiden we mensen op tot Begripscoach of BegripsCodetrainer. Voor overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs.

Kenmerkend voor de leerprogramma’s is de combinatie van humorvolle lichtvoetigheid en diepgang. De aanpak van de BegripsAcademie is altijd gericht op praktische toepasbaarheid waardoor directe én blijvende resultaten geboekt worden. Denk hierbij aan versterking van het onderling vertrouwen, effectievere communicatie en ontspanning in de samenwerking. Essentiële bouwstenen voor het behalen van betere prestaties en het verlagen van ziekteverzuim.

Trainingen en workshops worden altijd opgevolgd door e-mailprogramma’s, die de opgedane kennis en inzichten verder verdiepen en verbreden en het leereffect maximaliseren. Desgewenst maken we de resultaten ook zichtbaar, door objectieve, gevalideerde meting vooraf en achteraf. Want het is natuurlijk wel zo prettig om concreet te weten wat een leerinvestering heeft opgeleverd.

Welkom bij de BEGRIPSACADEMIE.